Topbillede referencer fire eater.dk 1

 Brandsikring - uden unødige omkostninger 

Det stiller særlige krav, når et lager med brandfarlige væsker skal sikres mod brand. DLG valgte Fire Eaters Inergen-løsning, som var den mest effektive og økonomiske slukningsmetode. Samtidig kunne løsningen bidrage til at minimere forstyrrelser i driften i tilfælde af brand i det nyopførte logistikcenter. 

Sprinklervæske og fluegift er blandt de brandfarlige væsker, der i dag opbevares i op til otte meters højde i det 3.600 m3 store lager hos DLG i Taulov. Væskerne er desinfektionsprodukter, der anvendes i landbruget til rengøring af fx stalde og malkeanlæg. 

Da logistikcenteret skulle opføres, var det et krav fra brandmyndighedernes side, at væskerne skulle opbevares i et aflukket rum, som blev brandsikret. En eventuel brand ville kunne brede sig hurtigt til det 28.000 m2 store hovedlager, der bl.a. opbevarer korn og træpiller. 

Effektiv og sikker brandslukning  

Inergen hos DLG logistics

Det særlige ved de brandfarlige væsker er, at de ikke kan slukkes med vand. Derfor måtte der arbejdes med alternative løsninger. Samtidig var det afgørende, at en evt. brand kunne slukkes hurtigt og sikkert - og til en fornuftig pris. Det var baggrunden for, at valget faldt på Inergen-løsningen fra Fire Eater, som også blev godkendt af Beredskabet. 

“Alle ved, at den mest effektive måde at slukke en brand på, er ved at fjerne ilt.
I det her tilfælde, er det oven i købet lavet så smart, at mennesker stadig kan opholde sig i lokalerne, mens anlægget er aktiveret”, fortæller fabrikschef, Keld Caspersen.
 

 Et Inergen-anlæg fungerer ved at sænke iltniveauet i rummet fra de normale 21% til mellem 12-15%. På den måde slukkes branden inden for bare 40 sekunder og forhindrer samtidig genantændelse. 

Det særlige ved Inergen er, at den indeholder kuldioxid. Det fremmer iltoptaget i kroppen, hvilket gør det sikkert at opholde sig i rummet.

Slukker ilden i skjulte hulrum

Inergen-løsningen anvender en såkaldt 3D-slukningsteknik. Det betyder, at luftarten, der frigives under tryk, fordeler sig overalt i lokalet dvs. også under reolerne, bagved skabe, i el-tavler og i skraldespande. Det gør slukningsmetoden særdeles effektiv og velegnet til lageret. 

Det er de 20 dyser, der er placeret i loftet, der sørger for, at Inergen fordeles jævnt i hele rummet. Placeringen i loftet betyder samtidig, at man kan udnytte pladsen på reolerne 100%. 

Ingen grund til unødige omkostninger 

DLG logistikcenter kontakt oplysninger

Et af DLG’s mål med det nye logistikcenter er at kunne tilbyde en bedre service til kunderne ved bl.a. at nedbringe leveringstiden.
Derfor er det helt centralt at kunne opretholde en stabil drift. 

“Det ville være katastrofalt for forretningen, hvis lageret var ude af drift i kortere eller længere tid”, forklarer Keld Caspersen.

Da Inergen består af 100% naturlige luftarter, efterlader den ingen følgeskader på materiel og kræver ingen rensning i modsætning til traditionelle vandbaserede løsninger og skum. Det var en af de helt klare fordele, DLG så ved Fire Eaters løsning. Skulle et anlæg blive udløst - enten som følge af en fejlalarm eller i tilfælde af brand, vil konsekvenserne og udgifterne være begrænsede. 

“Inergen er en nem slukningsmetode i forhold til vand eller skum. Det vil være meget omkostningskrævende
at rydde op efter fx skumslukning og formodentlig vil en stor del af produkterne skulle kasseres efterfølgende. 

Med Inergen skal vi bare lufte ud og så kan vi fortsætte driften allerede efter
ca. 15 minutter. Der er jo ikke grund til at have unødige omkostninger”,
fortæller Keld Caspersen.

Af samme grund var DLG meget begejstret for anlæggets meget begrænsede vedligeholdelsesudgifter. DLG logistikcenter faktaoplysninger Inergen

“Har man først installeret anlægget, går der jo 10 år før flaskerne skal trykprøves og geninstalleres. Det har stor betydning, at der er lave omkostninger forbundet med driften af det.”, slutter Keld Caspersen. 

 

Godkendelser

Her kan du finde alle Fire Eater´s officielle godkendelser samlet i ét dokument.

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white