Mission - hvordan vil vi gøre det?

Vejen til at opfylde vores vision er ved at sikre at:

Vores kunder, konkurrenter, leverandører og forretningspartnere anerkender
og genkender Fire Eater som værende den innovative virksomhed, 
der
tilbyder de miljørigtige løsningsalternativer indenfor brandslukning.

 

 • Vore medarbejdere er stolte af at være en del af Fire Eaters team.
  Ved at sørge for at de er udfordrede og tilfredse med deres arbejde,
  gør vi dem i stand til at være innovative. Deres tilfredshed og inno-
  vation udspringer af et godt arbejdsmiljø, der tager hensyn til det
  enkelte individ og dennes kvalifikationer.

 • Resten af samfundet anerkender og respekterer Fire Eater som den
  virksomhed, der sætter miljøet og loyale samarbejdspartnere højere
  end profit og opportunistisk adfærd. Vores forretningsetik resulterer
  i en fortrolighed fra myndigheder, forretningspartnere og det reste-
  rende samfund generelt, hvilket gør at Fire Eater navnet anerkendes,
  hvorend virksomhedens navn nævnes.

Godkendelser

Her kan du finde alle Fire Eater´s officielle godkendelser samlet i ét dokument.

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white