Installationsuddannelse

Alle uddannelser på Fire Eater College gennemføres som en kombination af teori og "hands-on".
Nærmere information om den konkrete uddannelse kan læses nedenfor, eller HER

Uddannelsesnavn:
Installationsuddannelse (uddannelses-id: 190020)

Målgruppe
Montører, Installationsteknikere, serviceteknikere,
projekteringspersonale og produktchefer.

Varighed
1,75 dage af 8 timers varighed.

Målsætning
Formålet med uddannelsen er at sikre at deltagerne:

    - får en grundlæggende viden om komplette INERGEN anlæg
    - får kendskab til INERGEN-komponenter, specialværktøj og deres brug
    - kan håndtere trykpåsatte flasker på en forsvarlig måde
    - kan installere INERGEN-anlæg på en korrekt måde

Indhold 
    -  Introduktion til Ci IV8 stand alone system, komponenter og datablade
     - Arbejder med IV8 systemet
     - Introduktion ttil SV22 systemet og komponenter
     - Arbejder med SV22 systemet
     - Introduktion til PDS løsninger

Forudsætning
Uddannelsen forudsætter at deltageren:
    - har en basiserfaring med at installere slukningssystemer
    - kan forstå engelsk eller dansk i skrift og tale

Udleveringsmateriale
På uddannelsen udleveres:
    - anvendt uddannelsesmateriale i papirform og elektronisk format
    - specialværktøjer påkrævet for at kunne installere INERGEN anlæg
    - et officielt kompetencediplom*

* Ved beståelse får deltageren et kompetencegivende diplom.
   Diplomet er gældende i 3 år fra udstedelsestidspunktet.
   Diplomet gemmes i Fire Eaters QAQC-system.

Tilvalg 
    - Projekteringsuddannelsen
    - Serviceuddannelsen

Du kan tilmelde dig kurset HER

Godkendelser

Her kan du finde alle Fire Eater´s officielle godkendelser samlet i ét dokument.

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white